Schema
Kurs: NM172F-20191-VAL15-, NO och teknik för lärare, åk 1-6, I, 1-15 hp Fristående kurs, 50% kvällstid
Datum: 2019-07-18 - 2020-07-17
 
Utskrivet: 2019-07-18 03:14:17
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 35, 2019
AOns28 Aug14:15-18:15   LUANZEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 12019-06-14

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
LUANZE Annette Zeidler  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder