Schema
Kurs: MT108A-20211-TS052-B, Materialteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
Datum: 2021-01-18 - 2022-01-17
 
Utskrivet: 2021-01-18 18:23:21
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 3, 2021
 Mån18 Jan13:15-15:00 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö AK0673  Föreläsning 12020-11-27
 Fre22 Jan10:15-12:00 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBAK0673  Övning Grupp B2020-11-27
 
Vecka 4, 2021
 Mån25 Jan13:15-15:00 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö AK0673  Föreläsning 32020-11-27
 Ons27 Jan10:15-12:00 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö AK0673  Föreläsning 4 Fasdiagram (hel kurs, Zoom)2021-01-18
 Fre29 Jan08:15-10:00 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBAK0673  Övning Grupp B2020-11-27
 
Vecka 5, 2021
 Mån1 Feb13:15-15:00 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö AK0673  Föreläsning 5 Fasomvandling, Ståldiagram2021-01-18
 Ons3 Feb10:15-12:00 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö AK0673  Föreläsning 6 Mekaniska egenskaper2021-01-18
 Fre5 Feb10:15-12:00 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBAK0673  Övning Grupp B2020-11-27
 
Vecka 6, 2021
 Mån8 Feb15:15-17:00 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö AK0673  Föreläsning 7 Härdningsmekanismer (hel kurs, Zoom)2021-01-18
 Ons10 Feb10:15-12:00 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö AK0673  Föreläsning 8 Haverier2021-01-18
 Fre12 Feb10:15-12:00 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBAK0673  Övning Grupp B2020-11-27
 
Vecka 7, 2021
 Mån15 Feb13:15-15:00 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö AK0673  Föreläsning 9 Korrosion2021-01-18
 Ons17 Feb10:15-12:00 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö AK0673, AL3932  Föreläsning 10 Metalliska material (Denis)2021-01-18
 
Vecka 8, 2021
 Mån22 Feb13:15-15:00 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö AK0673, AL3932  Föreläsning 11 Keramiska Material (Denis; hel grupp, Zoom)2021-01-18
 Ons24 Feb10:15-12:00 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö AK0673, AL3932  Föreläsning 12 Polymera Material (Denis)2021-01-18
 Fre26 Feb10:15-12:00 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBAK0673  Övning Grupp B2020-11-27
 
Vecka 9, 2021
 Mån1 Mar13:15-15:00 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö AK0673  Föreläsning 13 Kompositer2021-01-18
 Ons3 Mar10:15-12:00 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö AK0673  Föreläsning 14 Materialval2021-01-18
 Fre5 Mar10:15-12:00 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBAK0673  Övning Grupp B2020-11-27
 
Vecka 10, 2021
 Mån8 Mar13:15-15:00 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö AK0673  Frågestund2020-11-27
 Ons10 Mar08:15-12:00 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö AK0673OR:E229, OR:E235 Laboration 2 Restlabb2020-12-21
 
Vecka 11, 2021
AMån15 Mar14:15-18:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö AK0673G8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle. På Campus
1201
2021-01-11
 
Vecka 16, 2021
ATor22 Apr08:15-12:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö AK0673G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1. På Campus
1201
2021-01-11
 
Vecka 34, 2021
AOns25 Aug08:15-12:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö AK0673G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2. På Campus
1201
2020-11-18

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AK0673 Andreas Krause  
AL3932 Denis Music  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108
OR:E229 Maskinrum A - TS 2 Orkanen 8
OR:E235 Grupprum 2 Orkanen 12

Program  
Id Programnamn
THMMA20h Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
THPDA20h Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder