Schema
Kurs: FO254A-20191-L9935-C, Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer och didaktik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
Datum: 2019-03-20 - 2020-03-19
 
Utskrivet: 2019-03-20 02:16:16
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 14, 2019
 Mån1 Apr08:15-10:00 Förskollärarutbildning, 210 hp Förskollärarutbildning, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö LUCHPA, LUHEMAOR:D131 Kursintro med föreläsning: Estetiska uttrycksformer Per Dalbeck

Kontakt med vfu-platsen tas redan nu för att lämna ut samtyckesblanketter. Redan nästa fredag 12/4 har ni aktiviteter i förskolan.
2019-03-07
   10:15-12:00  CLUMIBJOR:D337 bg12019-02-15
   13:15-16:00 Förskollärarutbildning, 210 hp Förskollärarutbildning, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö    Tid för egen planering av litteraturstudier.

2019-02-24
 Tis2 Apr08:15-10:00  CLUANVA, LUYLHOOR:D138  Föreläsning: Didaktik
Ylva Holmberg och Ann-Christine Vallberg Roth
Brante, Göran (2016). Allmän didaktik och ämnesdidaktik: En inledande diskussion kring gränser och anspråk. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, Vol. 2, No. 1, november 2016, s. 52-68
2019-03-07
   10:15-12:00  CLL070325OR:D222 Inspirationsföreläsning, första estetiska uttrycket: Drama
Jessica Droppe
Mjaaland Heggestad, Kari (2014). 7 vägar till drama: grundbok i dramapedagogik för förskollärare och lärare
2019-03-07
   13:15-16:00  C OR:A328 Drama 1
med Anders Andersson
2019-02-12
 Ons3 Apr13:15-16:00  C OR:A328 Drama 2
med Anders Andersson
2019-02-12
 Tor4 Apr13:15-16:00  C OR:A328 Drama 3
med Anders Andersson
2019-02-12
 Fre5 Apr09:15-12:00  C   Arbetslaget förbereder Utmaning 1.2019-02-21
 
Vecka 15, 2019
 Mån8 Apr13:15-15:00  CLUMIBJOR:C402 bg22019-02-15
 Tis9 Apr10:00-12:00  C OR:A328 Utmaning 1
med Anders Andersson
2019-02-12
 Ons10 Apr10:15-12:00  CLUMIBJG8:505 bg32019-02-15
   13:15-15:00  C   Arbetslagsarbete2019-02-21
 Fre12 Apr08:15-17:00  C   Aktivitet i förskola2019-02-22
 
Vecka 16, 2019
 Mån15 Apr08:15-17:00  C   Aktivitet i förskola2019-02-22
 Tis16 Apr08:15-17:00  C   Aktivitet i förskola och skriva färdigt dubbellogg2019-02-22
 Ons17 Apr09:15-12:00  CLUMIBJOR:F413 bg4
Samtyckesblanketterna lämnas in till basgruppsledaren
2019-03-07
   13:15-16:00  C   Tiden fördelas mellan Arbetslagsarbete och Parvis, första planeringen inför muntligt prov.2019-02-22
 Tor18 Apr09:15-12:00 Förskollärarutbildning, 210 hp Förskollärarutbildning, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö    Eget fortsatt analysarbete av aktiviteter relaterat till workshops och kurslitteratur2019-02-22
 
Vecka 17, 2019
 Tis23 Apr08:15-10:00 Förskollärarutbildning, 210 hp Förskollärarutbildning, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö    Parvis sammanställning av första estetiska uttrycket inför Muntligt prov.2019-02-20
   10:15-12:00  CAG0114OR:D331 Inspirationsföreläsning, andra estetiska uttrycket: Musik
Annette Mars
Angelo, Elin & Sæther, Morten (2014). Barnet och musiken: en introduktion i musikpedagogik för förskollärare.
2019-03-07
   13:15-16:00  C OR:B342 Musik 1 Linn Thelandersson2019-02-06
 Ons24 Apr13:15-16:00  C OR:B324 Musik 2 Linn Thelandersson2019-02-06
 Fre26 Apr09:15-12:00  C OR:B324 Musik 3 Linn Thelandersson2019-02-06
 
Vecka 18, 2019
 Mån29 Apr09:15-12:00  C   En tid där ingen är schemalagd och som kan användas om något speciellt dyker upp under kursen eller till spontana Arbetslagsmöten2019-02-26
   13:15-16:00  C   Arbetslaget förbereder Utmaning2019-03-11
 Tis30 Apr10:00-12:00  C OR:B324 Utmaning 2 Linn Thelandersson2019-02-06
   13:15-15:00  C   Arbetslagsarbete2019-02-22
 Tor2 Maj08:15-17:00  C   Aktivitet i förskola2019-02-22
 Fre3 Maj08:15-15:00  C   Aktivitet i förskola2019-02-22
   15:00-17:00 Förskollärarutbildning, 210 hp Förskollärarutbildning, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö    Tid för att färdigställa dubbellogg och analys av det andra estetiska uttrycket2019-02-20
 
Vecka 19, 2019
 Mån6 Maj08:15-09:00  C   Tid för att färdigställa dubbellogg och analys av det andra estetiska uttrycket2019-02-22
   09:15-12:00  C   Parvis sammanställning av det andra estetiska uttrycket inför muntligt prov2019-02-22
   13:15-16:00  CLUMIBJNI:A0502 bg52019-02-15
 Tis7 Maj08:15-10:00 Förskollärarutbildning, 210 hp Musikprofil, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöCLUSABEOR:D138 Föreläsning
Retorik
Sara Berglund
Sigrell, Anders. Retorik för lärare: konsten att välja språk konstruktivt

2019-03-07
   10:15-12:00  CLUEWBE, LUHEMAOR:D328 Inspirationsföreläsning, tredje estetiska uttrycket: Bild
Ewa Berg och Helena Malm
Braxell, Stina (2010). Skapande barn: att arbeta med bild i förskolan.
2019-03-07
   13:15-16:00  CLUEWBEOR:A440 Bild 1 (bygge)2019-02-25
 Ons8 Maj09:15-12:00  CLUHEMAOR:A435, OR:A436 Bild 2 (monotypi)2019-02-25
   13:15-15:00  C   Arbetslagsarbete2019-02-22
 Tor9 Maj09:15-12:00  CLUEWBEOR:A435, OR:A436 Bild 3 (färg)2019-02-25
   13:15-16:00  C   Arbetslaget förbereder Utmaning 32019-02-26
 Fre10 Maj10:15-12:00  CLUEWBEOR:A440 Utmaning 32019-02-22
 
Vecka 20, 2019
 Mån13 Maj08:15-17:00  C   Aktivitet i förskola2019-02-22
 Tis14 Maj08:15-17:00  C   Aktivitet i förskola
Färdigställa dubbellogg


2019-02-27
 Ons15 Maj08:15-12:00  CLUMIBJOR:C235 Handledning inför muntl. Prov enl. sep. schema parallellt med:/Parvis sammanställning av det tredje estetiska uttrycket inför muntligt prov2019-03-08
   13:15-15:00 Förskollärarutbildning, 210 hp Musikprofil, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöCLUEWBE, LUMIBJOR:D138 Föreläsningar
Muntligt berättande Mikael Björk

Multimodalitet Ewa Berg
Pramling & Wallerstedt. Making musical sense: the multimodal nature....
2019-03-08
   15:15-17:00  CLUMIBJOR:C235 Handledning inför muntl. Prov enl. sep. schema parallellt med:/Parvis sammanställning av det tredje estetiska uttrycket inför muntligt prov2019-03-08
 Tor16 Maj09:15-12:00  CLUMIBJOR:F312 bg62019-02-15
   13:15-17:00  C   Förberedelse av Muntligt prov2019-02-27
 Fre17 Maj08:15-17:00      Förberedelse av Muntligt prov2019-02-27
 
Vecka 21, 2019
 Mån20 Maj08:15-17:00  CLUMIBJOR:C477 Handledning enligt separat schema sker parallellt med förberedelse av Muntligt prov2019-02-27
   08:15-17:00      Förberedelse av Muntligt prov2019-02-27
 Tis21 Maj08:15-17:00  CLUEWBE, LUMIBJOR:C127 Muntligt prov2019-02-22
 Tor23 Maj08:15-10:00  C   Arbetslaget börjar förbereda sig inför den multimodala estetiska gestaltningen genom att diskutera era egna skapande processer under kursens workshops och utmaningar samt era tankar kring receptionssamtalen.2019-02-28
   10:15-12:00 Förskollärarutbildning, 210 hp Förskollärarutbildning, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö, Förskollärarutbildning, 210 hp Musikprofil, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö LUCHPA, LUHEMA, LUYLHOOR:D138 Konsert och Intro av Gestaltande Prov.2019-02-26
   13:15-17:00  C   Arbetet inför det gestaltande provet kommer från och med nu att pågå alla dagar fram till provet. Ni arbetar arbetslagsvis och får handledning vid två tillfällen under ert prövande och omprövande arbete i estetiska uttrycksformer.
Arbetslaget brainstormar och påbörjar sin planering av arbetet inför Gestaltande prov
2019-02-27
 Fre24 Maj08:15-10:00  C   Arbetslaget fortsätter att diskutera allas olika idéer och påbörjar sin planering av arbetet inför Gestaltande prov2019-02-27
   08:15-17:00 Förskollärarutbildning, 210 hp Förskollärarutbildning, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö    Arbete med gestaltning2019-02-25
 
Vecka 22, 2019
 Mån27 Maj08:15-17:00 Förskollärarutbildning, 210 hp Förskollärarutbildning, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö  OR:A435, OR:A436 Arbete med gestaltning2019-02-22
   10:00-12:00  CLUEWBEOR:C440 Handledning 12019-02-28
   12:00-13:00  C OR:B342 Möjlighet att inspektera er sal för det gestaltande provet2019-02-28
   15:15-17:00  C OR:A328 Arbete med gestaltning2019-02-28
   15:15-17:00  C OR:B342 Arbete med Gestaltning2019-02-26
 Tis28 Maj08:15-17:00      Arbete med gestaltning2019-02-26
 Ons29 Maj08:15-10:15  CLUEWBEOR:B342 Handledning 22019-02-27
   08:15-17:00 Förskollärarutbildning, 210 hp Förskollärarutbildning, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö  OR:A435, OR:A436 Arbete med gestaltning2019-02-22
 Fre31 Maj08:15-17:00  C OR:C127, OR:C344 Arbete med gestaltning2019-02-28
 
Vecka 23, 2019
 Mån3 Jun08:15-17:00  C OR:B342 Arbete med gestaltning2019-02-26
   08:15-17:00  C   Arbete med gestaltning2019-02-25
 Tis4 Jun08:15-17:00  C   Arbete med gestaltning2019-02-25
 Ons5 Jun08:15-12:00  CLUEWBE, LUMIBJOR:B342 Gestaltande Prov2019-02-18

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AG0114 Annette Mars  
LL070325 Jessica Droppe  
LUANVA Ann-Christine Vallberg Roth  
LUCHPA Charlotte Paggetti  
LUEWBE Ewa Berg  
LUHEMA Helena Malm  
LUMIBJ Mikael Björk  
LUSABE Sara Berglund  
LUYLHO Ylva Holmberg  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:505 Lärosal 5   60 G8 G8:505
NI:A0502 Lärosal 5 Niagara 30 NI NI:A0502
OR:A328 Lärosal/Rytmik - LS 3 Orkanen 40 OR OR:A328
OR:A435 Atelje 5a - LS 4 Orkanen 20 OR OR:A435
OR:A436 Atelje 5b - LS 4 Orkanen 20 OR OR:A436
OR:A440 Atelje 7 - TS (HT) LS (VT) 4 Orkanen 42 OR OR:A440
OR:B324 Lärosal/Rytmik - LS 3 Orkanen 40 OR OR:B324
OR:B342 Lärosal/Drama - LS 3 Orkanen 40 OR OR:B342
OR:C127 Lärosal 1 Orkanen 56 OR OR:C127
OR:C235 Grupprum 2 Orkanen 12 OR OR:C235
OR:C344 Musiksal - LS 3 Orkanen 40 OR OR:C344
OR:C402 Lärosal 4 Orkanen 52 OR OR:C402
OR:C440 Atelje - LS 4 Orkanen 40 OR OR:C440
OR:C477 Grupprum 4 Orkanen 20 OR OR:C477
OR:D131 Hörsal 1 Orkanen 200 OR OR:D131
OR:D138 Hörsal (312 fasta stolar) 1 Orkanen 400 OR OR:D138
OR:D222 Hörsal 2 Orkanen 80 OR OR:D222
OR:D328 Hörsal 3 Orkanen 80 OR OR:D328
OR:D331 Lärosal 3 Orkanen 100 OR OR:D331
OR:D337 Hörsal 3 Orkanen 80 OR OR:D337
OR:F312 Lärosal 3 Orkanen 40 OR OR:F312
OR:F413 Lärosal 4 Orkanen 40 OR OR:F413

Program  
Id Programnamn
LGLFO18hFOFO Förskollärarutbildning, 210 hp Förskollärarutbildning, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö
LGLFO18hFOMU Förskollärarutbildning, 210 hp Musikprofil, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder