Schema
Kurs: DA304A-20202-08423-, Tillämpade datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
Datum: 2020-10-30 - 2021-10-29
 
Utskrivet: 2020-10-30 08:24:06
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 45, 2020
 Tor5 Nov10:15-15:00 Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö TSOLLIOR:A332, OR:A333 Projektredovisning. På Campus2020-10-19
 
Vecka 49, 2020
ALör5 Dec09:15-13:15 Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö AE1925G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1. På Campus.
Provkod saknas
2020-09-02
 
Vecka 4, 2021
ALör30 Jan09:15-13:15 Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö AE1925G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2. På Campus.
Provkod saknas
2020-09-02

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AE1925 Jesper Larsson  
TSOLLI Olle Lindeberg  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108
OR:A332 Spellabb - TS 3 Orkanen 20
OR:A333 Spellabb - TS 3 Orkanen 16

Program  
Id Programnamn
TGSPA19h Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder