Schema
Kurs: DA215A-20202-08315-, Datateknik, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
Datum: 2021-01-18 - 2022-01-17
 
Utskrivet: 2021-01-18 16:52:27
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 5, 2021
ALör6 Feb09:15-13:15 Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö AC8293G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1. På Campus.
1403 Programmering av inbyggda system
2020-11-09
 
Vecka 33, 2021
ALör21 Aug09:15-13:15 Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö AC8293G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2. På Campus.
1403 Programmering av inbyggda system
2020-11-09
 
Vecka 34, 2021
ATis24 Aug08:15-12:15 Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö AC8293G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2. På Campus.
1401 Elektronik
2020-09-29

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AC8293 Magnus Krampell  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108

Program  
Id Programnamn
THDTB20h Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder