Schema
Kurs: DA199B-20191-98007-, Etik och IT, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
Datum: 2019-05-25 - 2020-05-24
 
Utskrivet: 2019-05-25 03:07:11
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 24, 2019
ATor13 Jun14:15-18:15 Informationsarkitekt, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö AF8291, CTMAGUG8:Tentamen Salstentamen omtentamenstillfälle 2 18012018-12-18

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AF8291 Simon Winter  
CTMAGU Marie Gustafsson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Karta Mazemap
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108 G8 G8:Tentamen

Program  
Id Programnamn
TGIAA16h Informationsarkitekt, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
TGSPA16h Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder